Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 về quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầ

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu văn bản: 10/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 13/05/2010
Ngày có hiệu lực: 15/07/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư:  Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.