Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 09/2012/TT-BXD
Tên văn bản: quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 28/11/2012
Ngày có hiệu lực:  15/01/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (công báo chính thức).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.