Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 07/09/2011
Ngày có hiệu lực:  01/11/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

File Word (doc file):

- Thông tư:  Xem hoặc Tải về tại đây.
- Mục lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- Phần 1: Xem hoặc Tải về tại đây.
- Phần 2: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.