Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 về quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 09/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 21/04/2010
Ngày có hiệu lực:  15/06/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): 

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.