Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 08/2014/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 23/05/2014
Ngày có hiệu lực:  08/07/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.