Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành:  09/03/2010
Ngày có hiệu lực:  01/05/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

File Word (doc file):

- Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn: Xem hoặc Tải về tại đây.
.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.