Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 06 năm 2015 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 06 năm 2015 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 05/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 16/06/2015
Ngày có hiệu lực:  01/08/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.   Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.