Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

[Bieumauxaydung.com] - Tên đầy đủ: Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 05/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 26/05/2010
Ngày có hiệu lực:  15/07/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Năng lực Xây dựng.

Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.


Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.