Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 về quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 01/02/2010
Ngày có hiệu lực:  25/03/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư:  Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.