Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Tên đầy đủ: Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 03/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch đầu tư

Ngày ban hành: 06/05/2015
Ngày có hiệu lực:  01/07/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.  Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.