Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Tên đầy đủ:  Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 03/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Ngày ban hành: 27/01/2010
Ngày có hiệu lực:  15/03/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.