Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Tên đầy đủ: Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 02/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Cơ quan ban hành:   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 19/01/2010
Ngày có hiệu lực:  15/03/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File mẫu hồ sơ mời thầu: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.