Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ dịch vụ tư vấn

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 01/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày có hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây. (bản scan có dấu)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.