Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 về quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Cơ quan ban hành:   Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 04/01/2011
Ngày có hiệu lực:  30/03/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.