Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Tên đầy đủ: Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 01/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 06/01/2010
Ngày có hiệu lực:  01/03/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp: Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.