Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 80/2014/NĐ-CP
Tên văn bản:  về thoát nước và xử lý nước thải
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực:  01/01/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.