Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 76/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 10/09/2015
Ngày có hiệu lực:  01/11/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật Kinh doanh Bất động sản.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.