Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 30/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 17/03/2015
Ngày có hiệu lực:  05/05/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.