Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 100/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 20/10/2015
Ngày có hiệu lực:  10/12/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.