Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Tên đầy đủ: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Loại văn bản:  Luật
Số hiệu văn bản: 43/2013/QH13
Tên văn bản: Luật đấu thầu
Cơ quan ban hành:  Quốc hội

Ngày ban hành: 26/11/2013
Ngày có hiệu lực:  01/07/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.