Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005

Tên đầy đủ: Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày ngày 29 tháng 11 năm 2005

Loại văn bản:  Luật
Số hiệu văn bản: 61/2005/QH11
Tên văn bản: Luật đấu thầu
Cơ quan ban hành:  Quốc hội

Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực:  01/04/2006
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (bản scan có dấu):
     + File 1: Xem hoặc Tải về tại đây. File 2: Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.