Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai

Loại văn bản:  Luật
Số hiệu văn bản:  45/2013/QH13
Tên văn bản: Luật đất đai
Cơ quan ban hành:  Quốc hội

Ngày ban hành: 29/11/2013
Ngày có hiệu lực:  01/07/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đất đai.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF : Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.