Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Loại văn bản:  Luật
Số hiệu văn bản: 66/2014/QH13
Tên văn bản: Luật Kinh doanh Bất động sản
Cơ quan ban hành:  Quốc hội

Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực:  01/07/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật Kinh doanh Bất động sản.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.