Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/08/2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước

Loại văn bản:  Chỉ thị
Số hiệu văn bản: 1315/CT-TTg
Tên văn bản: chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 03/08/2011
Ngày có hiệu lực:  03/08/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.