Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Tên đầy đủ: Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 72/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 24/09/2012
Ngày có hiệu lực:  10/11/2012
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Viễn thông
Số ký hiệu: 41/2009/QH12
Ngày ban hành: 23/11/2009
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Số ký hiệu: 147/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/12/2003

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư liên tịch Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý
Số ký hiệu: 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT
Ngày ban hành: 18/11/2010
Ngày có hiệu lực: 02/01/2011


Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Viễn thông
Số ký hiệu: 41/2009/QH12
Ngày ban hành: 23/11/2009
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.