Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Tên đầy đủ: Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 39/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực:  25/05/2010)
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về xây dựng ngầm đô thị
Số ký hiệu: 41/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/03/2007
Ngày có hiệu lực: 30/04/2007

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.