Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tên đầy đủ: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 11/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 24/02/2010
Ngày có hiệu lực:  15/04/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Giao thông đường bộ
Số ký hiệu: 23/2008/QH12
Ngày ban hành: 13/11/2008
Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Văn bản dẫn chiếu:

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
Số ký hiệu: Không số
Ngày ban hành: 02/12/1994
Ngày có hiệu lực: 02/12/1994

- Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ
Số ký hiệu: 172/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/1999
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

- Nghị định Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số ký hiệu: 186/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/11/2004

- Nghị định Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
Số ký hiệu: 91/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/07/2005
Ngày có hiệu lực: 04/08/2005

- Nghị định Về việc ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ
Số ký hiệu: 203/HĐBT
Ngày ban hành: 21/12/1982

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số ký hiệu: 186/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/11/2004


Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Giao thông đường bộ
Số ký hiệu: 23/2008/QH12
Ngày ban hành: 13/11/2008
Ngày có hiệu lực: 01/07/2009


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.