Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2012 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Tên đầy đủ: Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 07/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 26/10/2012
Ngày có hiệu lực:  15/12/2012
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Quyết định Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Số ký hiệu: 131/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/08/2007
Ngày có hiệu lực: 06/09/2007

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Số ký hiệu: 09/2007/TT-BXD
Ngày ban hành: 02/11/2007
Ngày có hiệu lực: 24/12/2007

Văn bản được hướng dẫn:

- Quyết định Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoàitrong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Số ký hiệu: 131/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/08/2007
Ngày có hiệu lực: 06/09/2007

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (công báo): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.