Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tên đầy đủ: Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 26/05/2010
Ngày có hiệu lực:  15/07/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.