Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng


(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ văn bản: Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu văn bản: 62/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Số ký hiệu: 36/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/04/2012
Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

Văn bản bị thay thế:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Nội dung chính:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): | Download |. File PDF: | Download | (bản scan có dấu).

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.