Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Số hiệu văn bản: 06/2014/TTLT-BXD-BNV
Tên văn bản: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 14/05/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 61/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/08/2012
Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 62/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

- Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
Số ký hiệu: 26/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/03/2013
Ngày có hiệu lực: 15/05/2013

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Số ký hiệu: 180/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2007
Ngày có hiệu lực: 04/01/2008

- Nghị quyết Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
Số ký hiệu: 56/2010/QH12
Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 24/11/2010

- Luật Thanh tra
Số ký hiệu: 56/2010/QH12
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

- Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Số ký hiệu: 86/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/09/2011
Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

- Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
Số ký hiệu: 26/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/03/2013
Ngày có hiệu lực: 15/05/2013

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
Số ký hiệu: 26/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/03/2013
Ngày có hiệu lực: 15/05/2013


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.