Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 27/09/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 27 tháng 09 năm 2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 25/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 27/09/2009
Ngày có hiệu lực:  10/9/2009
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.


Văn bản căn cứ:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

Văn bản bị thay thế:

Quyết định Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 18/04/2005
Ngày có hiệu lực: 15/05/2005

Văn bản được hướng dẫn:

Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Thông tư (doc file): | Download |. File phụ lục (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.