Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 17/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 30/10/2013
Ngày có hiệu lực:  15/12/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 62/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Số ký hiệu: 12/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 07/05/2008
Ngày có hiệu lực: 12/06/2008

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (công báo): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.