Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Loại văn bản:  Thông Tư
Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 15/08/2013
Ngày có hiệu lực:  30/9/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.

Văn bản căn cứ:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 62/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2013
Ngày có hiệu lực: 15/08/2013Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.