Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 12/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày có hiệu lực:  15/02/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.

Văn bản căn cứ:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/08/2007
Ngày có hiệu lực: 03/09/2007

Văn bản được hướng dẫn:

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 127/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực: 03/09/2007


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word: (doc file):
 
 + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Quy chuẩn: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.