Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 11/2012/TT-BXD
Tên văn bản:  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 25/12/2012
Ngày có hiệu lực:  01/02/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.

Văn bản căn cứ:

Nghị định Về bảo trì công trình xây dựng
Số ký hiệu: 114/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

Văn bản dẫn chiếu:

Nghị định Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
Số ký hiệu: 71/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/06/2005
Ngày có hiệu lực: 02/07/2005

Văn bản được hướng dẫn:

Nghị định Về bảo trì công trình xây dựng
Số ký hiệu: 114/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/01/2011


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (công báo): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.