Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 10/2014/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 11/07/2014
Ngày có hiệu lực:  01/09/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.