Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông Tư
Số hiệu văn bản: 10/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 25/07/2013
Ngày có hiệu lực: 09/09/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư số 10/2013/TT-BXD: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (bản scan có dấu):
     + Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013: Xem hoặc Tải về tại đây
     + Phụ lục 1: Xem hoặc Tải về tại đây.
     + Phụ lục 2,3,4,5,6,7,8: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.