Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Tên đầy đủ: Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 09/2014/TT-BXD
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/07/2014
Ngày có hiệu lực:  01/09/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.