Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựn

Tên đầy đủ: Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 29/7/2010
Ngày có hiệu lực:  15/09/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Hợp đồng Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 48/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/05/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 06/2007/TT-BXD
Ngày ban hành: 25/07/2007

Văn bản được hướng dẫn:

Nghị định Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 48/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/05/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF: | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.