Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 06/04/2011
Ngày có hiệu lực:  01/06/2011
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 49/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/04/2008

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 71/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/06/2010
Ngày có hiệu lực: 08/08/2010

- Thông tư Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
Số ký hiệu: 35/2009/TT-BXD
Ngày ban hành: 05/10/2009
Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

Văn bản bị thay thế một phần:

- Thông tư Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
Số ký hiệu: 35/2009/TT-BXD
Ngày ban hành: 05/10/2009
Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

- Thông tư Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Số ký hiệu: 22/2009/TT-BXD
Ngày ban hành: 06/07/2009
Ngày có hiệu lực: 20/08/2009

Văn bản được hướng dẫn:
- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 49/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/04/2008


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư 03/2011/TT-BXD: | Download |.  Phụ lục: | Download |.

- File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.