Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Loại văn bản:  Thông Tư
Số hiệu văn bản: 03/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 26/03/2009
Ngày có hiệu lực: 11/5/2009
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.

Văn bản căn cứ:

- Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 17/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 26/02/2008

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 99/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/07/2007

Văn bản bị thay thế:

- Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ
Số ký hiệu: 02/2007/TT-BXD
Ngày ban hành: 14/02/2007
Ngày có hiệu lực: 16/04/2007

Văn bản được hướng dẫn:

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009

Ngày có hiệu lực: 02/04/2009


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

 Thông tư 03/2009/TT-BXD: | Download |. Phụ lục: | Download |.

- File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.