Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Tên đầy đủ: Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 02/2015/TT-BXD
Tên văn bản:  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 02/04/2015
Ngày có hiệu lực:  01/06/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.