Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tên đầy đủ: Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 01/2015/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 20/03/2015
Ngày có hiệu lực:  15/05/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

    + Thông tư 01/2015/TT-BXD: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục : Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.