Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

[Bieumauxaydung.com] - Tên đầy đủ: Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Loại văn bản:  Quyết định
Số hiệu văn bản: 957/QĐ-BXD
Tên văn bản:  Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 29/09/2009
Ngày có hiệu lực:  29/09/2009
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.


Links Xem văn bản hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

Quyết định 957/QĐ-BXD: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.


Các văn bản pháp luật Xây dựng khác luôn được cập nhật ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật ngành Xây dựng (liên tục cập nhật)


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.