Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/03/2010 về BXD phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015

Tên đầy đủ: Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/03/2010 của Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 

Loại văn bản:  Quyết định
Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BXD
Tên văn bản: Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 02/03/2010
Ngày có hiệu lực:  02/03/2011


Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.