Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Tên đầy đủ: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Loại văn bản:  Quyết định
Số hiệu văn bản: 1134/QĐ-BXD
Tên văn bản: Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 08/10/2015
Ngày có hiệu lực: 15/10/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.