Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 59/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: ngày 18/06/2015
Ngày có hiệu lực:  05/08/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.

Văn bản căn cứ:

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Đầu tư công
Số ký hiệu: 49/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản dẫn chiếu:

- Luật Đầu tư công
Số ký hiệu: 49/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 12/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Quyết định Về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 39/2005/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/02/2005
Ngày có hiệu lực: 19/03/2005

- Nghị định Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
Số ký hiệu: 71/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/06/2005
Ngày có hiệu lực: 02/07/2005

- Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Số ký hiệu: 87/2004/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/05/2004
Ngày có hiệu lực: 14/06/2004

- Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 83/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/10/2009
Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

- Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 03/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/01/2012
Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

- Nghị định Về cấp giấy phép xây dựng
Số ký hiệu: 64/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/09/2012
Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

Văn bản bị thay thế một phần:

- Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 37/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Đầu tư công
Số ký hiệu: 49/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.