Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 48/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 07/5/2010
Ngày có hiệu lực:  01/07/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Hợp đồng Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Bộ luật Dân sự
Số ký hiệu: 33/2005/QH11
Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Đấu thầu
Số ký hiệu: 61/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực: 01/04/2006

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 85/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/10/2009
Ngày có hiệu lực: 01/12/2009

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 99/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/07/2007


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.