Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 46/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 12/05/2015
Ngày có hiệu lực:  01/07/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Văn bản căn cứ:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Đấu thầu
Số ký hiệu: 43/2013/QH13
Ngày ban hành: 26/11/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Số ký hiệu: 63/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về bảo trì công trình xây dựng
Số ký hiệu: 114/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

- Luật Đấu thầu
Số ký hiệu: 43/2013/QH13
Ngày ban hành: 26/11/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.